انواع جک پارکینگ

انواع جک پارکینگ

جک پارکینگ- جک درب پارکینگ

جک پارکینگ توسط برق‌کار می‌کند و در زمان قطع برق درب را به‌صورت دستی می‌توان باز و بسته کرد. جک درب پارکینگ قابلیت کنترل از راه دور را دارد و می‌توان قبل از رسیدن به پارکینگ درب را با ریموت باز و از این طریق در زمان صرفه‌جویی نمود.

همچنین ساختار جک درب پارکینگ به‌ گونه‌ای طراحی‌شده است که بیشترین ایمنی را داشته باشد؛ منظور این است که درب‌های برقی پارکینگی در هنگام باز و بسته شدن در صورت احساس برخورد با مانع از حرکت ایستاده و خطری ایجاد نمی‌کنند این عمل توسط .حس‌گرهای برخورد با موانع لمس و کنترل می‌شود.

لوازم جانبی جک پارکینگ به‌صورت زیر است:

1. بازوهایی که بر روی درب نصب‌شده و عمل باز و بسته شدن درب توسط آن‌ها انجام می‌شود.

2. سیستم مرکز کنترل که تنظیمات اولیه سرعت بازشو، زاویه باز شدن درب و ... در ابن بخش صورت می‌گیرد.

3. ریموت کنترل یا همان کنترل از راه دور که توسط رسیور کار می‌کند.

4. چراغی که جهت هشدار هنگام باز و بسته شدن درب روشن و خاموش می‌شود.

5. چشمی که بتواند موانع را تشخیص داده و هنگام احساس خطر درب به‌طور خودکار از حرکت می‌ایستد.

6. رسیور که تنظیم ریموت کنترل را از طریق کد دهی انجام می‌دهد.